Bu Yıl İş Arayan Kişi Sayısı 2 Milyon Artacak

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2024 yılında işsizlikteki 2 milyonluk artış ve küresel işsizlik oranının yüzde 5,2’ye çıkması beklentisiyle ilgili son raporunu yayınladı.

Rapora göre, ekonomik zorluklara rağmen işgücü piyasaları dayanıklılığını koruyor ancak yeni kırılganlıklar ve ardışık krizler, sosyal adaletin sağlanması umutlarını zayıflatıyor ve pandemi sonrası toparlanma sürecinde dalgalanmalara neden oluyor.

ILO’nun “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024” raporu, küresel işsizlik oranının ve iş açığı oranının pandemi öncesi seviyelerin altına düştüğünü ortaya koyuyor. Ancak, küçük değişikliklerin bile kırılganlıkları tetiklediği ve işgücü piyasası görünümünün daha da kötüleşeceği öngörülüyor. 2024’te iş arayan kişi sayısındaki 2 milyon artışla küresel işsizlik oranının yüzde 5,1’den yüzde 5,2’ye çıkması bekleniyor.

G20 ülkelerinde net gelirde azalma yaşanması ve genel olarak yaşam standartlarında enflasyon kaynaklı düşüşün hızla telafi edilememesi, küresel ekonomide belirgin bir zorluğa işaret ediyor. Yüksek gelirli ülkelerle düşük gelirli ülkeler arasında ciddi farklılıklar devam ediyor; iş açığı oranı ve işsizlik oranı gibi göstergelerde bu farklar açıkça görülmektedir.

Raporda, çalışan yoksulluğun devam edeceği öngörülmekte ve 2023’te aşırı yoksulluk içinde yaşayan çalışan sayısının arttığı belirtilmektedir. Gelir eşitsizliğindeki artış ve reel harcanabilir gelirdeki düşüş, ekonomik toparlanma açısından endişe verici olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, 2024’te kayıt dışı çalışma oranlarının sabit kalması ve küresel işgücünün yüzde 58’ini oluşturması öngörülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir